Ergin KAHVECİ

NEDEN?

Ergin KAHVECİ

Kimsenin ayakları yere basmıyor.

Herkes parmak uçlarında yürüyor.

Bir kısım zevat seçim, bir kısmı ise geçim derdinde.

Seçim derdinde olanlar geçim derdinde olanları düşünmeden duramıyor.

Güya!

Varsa yoksa seçim.

Demokratik katılımcılığın ilk koşulu. Ve elbette demokratik Cumhuriyetin. Bu düşüncenin oldukça fazla taraftarı var akademik ve siyasal çevrede. 

Karşı cephede olup, hayır demokrasi sadece sandık değildir; en dezavantajlıların dahi haklarının korunduğu, çoğunluğun değil çoğulculuğun korunduğu siyasal bir yapıdır diyenler de var. Üstelik bunda diretmelerinin deneyimlenmiş gerekçelerini öne sürüyorlar. Hatta seçimlerin araçsallığından bahsedip bu şekilde demokratik yapıların suistimal edildiğinden dem vuranlar bile var.

Öyle veya böyle.

Elin oğlu boş durmuyor.

Boş boş da konuşmuyor.

Okuyor, inceliyor, düşünüyor, düşündürüyor.

Araştırıyor, soruyor, sorguluyor, yazıyor.

Sayısız Filozof, Sosyolog, Psikolog, Antropolog, Siyasal ve Soysal Bilimci yetiştiriyor.

Sonra da oturup Aleksandr Dugin, Samuel P. Huntington gibiler üzerinden Avrasya’yı, Ortadoğu’yu dizayn edecek politikalar üretiyor.

Biz ise parmak uçlarımızda yürümeye devam ediyoruz.

Neden?

Seçim ve seçimler var.