Ergin KAHVECİ

“Mudara”!

Ergin KAHVECİ

Faydacılık,

Yararcılık,

Hazcılık,

Çıkarcılık,

Bencillik,

Narsistlik;

 

Kaytarmacılık,

Lünpenlik,

Oportünistlik,

Kâr’cılık,

Beleşçilik;

 

Orta yolculuk,

Ortada durmacılık,

Ortalamacılık,

Konuşma, Karışma,Kaytar,3K’cılık;

 

Algıya yatkınlık,

Grup olmaya yatkınlık,

Sorgulamamaya yatkınlık,

R Complex;Düşman göster,Dayanışma duygusunu kışkırt,Düşündürme,3D’cilik;

 

Medya sevicilik,

Dizi sevicilik,

Şiddet sevicilik,

Medyamaniklik,

Siber uzamda yaşamacılık.

Kısacası “Pragmatizm bataklığı” ya da “Pragmatist bataklık”.

Maduro,Müslüman değil, liberal değil, sosyalist değil, Marksist’de değil, komünist hiç değil.

Dünyanın en zengin Petrol, Gaz ve Altın yataklarına sahip olduğu halde, halkın 10 dolar bile olmayan asgari ücrete çalıştığı bir ülkenin,seçim dışında hiçbir demokratik değeri kalmayan devlet adamı.

Pragmatist bataklıktaki ülkenin bir ferdi.

Bazılarının otobüs şoförü olması üzerinden burun kıvırdığı, belki de bizim halk tabiri ile“mudara”dediği bir adam.

Diren Venezuella.

(Not: Kim ne derse desin;ekonomik, sosyal, kültürel, simgesel, militarist her türlü emperyalist yollarlapragmatizm tuzağına çekilmiş bütün halklar gibi Venezuella halkına yapılan darbe ya da benzeri bütün girişimlerintamcepheden karşısındayız.)

 

Ergin KAHVECİ

28.01.2019

Köşe adı:KIRMIZI KALEM