Ergin KAHVECİ

TANINIRLIK

Ergin KAHVECİ

BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun 2017 yılı verilerine göreTürkiye’deki kırsal nüfus, %25,64.

Yirmi milyonun biraz üzerinde.

Yirmi milyon elli beş bin.

Bu nüfusun işlevsel özelliği; tarımla doğrudan ya da dolayımlı olarak ilişkili olması.

Elbette tüketim ilişkisinden bahsetmiyoruz.

Yani doğrudan tüketici ilişkisinden.

Yoksa bu kesimin nefes aldığı, karnının doyduğu ya da doymasına yardım sağladığı yer:Tarım

Yani gözü kulağı tarımda olan veya olması beklenen kesim bu kesim.

Klasik anlamda köy, mezra gibi yerleşkelerde ve kentlerin çeperlerinde yaşayan nüfus.

Bu nüfusun, devletteki organizasyonu ise tarım ve kırsalla ilgili kamu kurumları.

Dünyanın her yerinde bu kesimi temsil eden isetarım bakanlıkları.

Gövdeleri küçük ama kolları ahtapot gibi olan bakanlıklar bunlar.

Hemen bütün ülkelerdekendine özgün ağırlıkları olan kurumlar.

Hem yatırımcı hem sosyal hem siyasal ve hem de yaşamsal bakanlıklar.

Yani, sadece kırsal nüfusta değil, tüm toplumda ve özellikle tüketim toplumlarındabaşat bir bakanlık.

Tanınırlık açısından ilk beşi zorlayan bakanlık bunlar.

Tanınırlık demişken, elbette ki kurumların tanınırlıkları ile o kurumları temsil edenlerin tanınırlıklarının birbirine yakın olması beklenen bir durumdur.

O kurumu temsil noktasına kadar gelinceye kadar geçen biremektir.

Bir başarı öyküsüdür.

Bir süreçtir ve sürecin sonunda paydaşlarcakabul edilip, içselleştirilmesiolayıdır.

Bu olgu, bütün sektörler açısından iletişimsel bir gerçekliktir.

Bu süreç ve emek aşamalarını dışlayarak gelişen temsiller, temsil kabiliyetinden yoksun kalır.

İçselleştirilmez.

Tanınırlığı olmaz; kabul görmez.

İşte bu yüzden ülkemiz tarım sektörü,Muhlis ERKMEN’i,Bahri DAĞDAŞ’ı,Prof. Dr. Ahmet Sabahattin ÖZBEK’i,HüsnüYusuf GÖKALP’i tanır, bilir.

Nereden çıktı bu mevzu derseniz?

PİAR Araştırmanın yaptığı, Temmuz 2019 tarihli, Türkiye Geneli Siyasi Gündem Araştırmasındaki“Bakanların Tanınırlık ve Başarı Ölçümü” sonuçlarından derim.

Tarım bakanımızın kim olduğu sorusuna verilen doğru yanıt,%4,3. Yaklaşık,3,5 milyon kişi.

Başarılı bulanların oranı,%3,5. Ülke nüfusuna göre2,9 milyon, başarılı bulanlara göre 122.500 kişi.

Son söz olarak:Varın yorumu sizin yapın demeden önce,III. Tarım ŞurasınınSayın Bakana ve ülkemize iyi şeylergetirmesini dilerim.