Ergin KAHVECİ

HAYDİ RASTGELE!..

Ergin KAHVECİ

  1. Bir ülkenin çiftçilerinin % 70’i, tarımla ilgili devlet politikalarından memnun değil.

Hatta kararsızlarla beraber %80’ni.

  1. Ortalama% 41’i, kendinden sonra kimsenin çiftçiliğe devam etmeyeceğinisöylüyor.
  2. Aynıçiftçilerin yaklaşık % 50’si bir kooperatif üyesi olduğunu söylese de, ancak % 58’i üyesi olduğu kooperatifin faydalı olduğunu söylüyor.
  3. Bitkisel üretim yapanların ancak% 40’ı düzenli olarak bir Ziraat Mühendisi ile çalıştığınısöylese de işhangi ürünü ekeceğine karar noktasına gelince, bu oran %1’lere düşüyor.

*

Yukarıdabiri siyasal, diğeri ekonomik ya da sosyo-ekonomik, üçüncüsü sosyal ya da sosyo-ekonomik, sonuncusu ise teknik-eğitsel dört sonuç verdim.

Sonuçlar Doktar’ın, Nisan 2019 Çiftçinin Nabzı araştırmasından. Yani bizim ülkemizden.

81 İl’de, 644 İlçe’de 3.100 çiftçi üzerinden yapılan araştırmanın sonuçları.

*

Birinci sonuca bakalım:devlet politikalarından memnun olmayan tarım ve kırsal nüfus, siyasi tercihini mevcut hükümetten yana kullanıyor.

Milletvekili genel seçimleri sonrasında KONDA’nın yaptığı araştırmada, mecliste grubu bulunan partiler açısından, bu kesimin en az yöneldiği parti,İYİ Parti. 250.000 kişinin altında bir oy.

İkinci sonuca bakalım: ÇKS kayıtlarına göre; 2,1-2,2 milyon çiftçi bulunduğuna göre yakın bir zamanda yaklaşık 800.000 kişi tarımdan çıkacak. Yani yine yaklaşık % 40, üretime devam etmeyecek. Çünkü kırsalda, hem ekonomik hem de sosyal olarak ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yaşam, onu tatmin etmiyor. Cazip gelmiyor.Emeğinin karşılığını alamadığını düşünüyor.

Üçüncüye bakalım: Tarım ve Ticaret Bakanlıklarına bağlı ekonomik amaçlı kooperatif, yetiştiricilik birlikleri; sosyal ve mesleki amaçlı üretici birlikleri (Ziraat Odaları dahil) sayısı toplam, 15.150 örgüt ve 10.185.890 üye.Bu durumda sonucu genellersek;mevcut üyenin 4,2 milyonu, üyesi olduğu kooperatif ve örgütten memnun değil. Memnun olanların ise neden memnun oldukları belli değil.Yani teorideki kooperatif, birlik fetişizm’ine gerek yok.

Son sonuç: Tam bir felaket. Tarımsal Fakültelerin, tarım meslek mensuplarının yeni bir şapka devrimi yapmaları lazım. Artık şapkadan tavşan çıkarma devri bitmiş.

Çünkü kel görünüyor, kel!..

Atıp tutmayın sağda solda.  Çiftçi sizinle çalışmıyor, danışır gibi yapıyor ama danışmıyor, güvenir gibi yapıyor ama güvenmiyor. Saygıda kusur etmese de bildiğini okuyor.

Yani zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor kardeşim, zihniyeti.

Önce biz değiştireceğiz ki; sonra siyaset değiştirsin.

Ha bu arada, siyasetin, sonuçlardan yana bir zoru yok.

Yani hâkim siyasetin.