Ergin KAHVECİ

TEKNOLOJİ 1.0

Ergin KAHVECİ

Her doğum, bir üretimdir.
Her üretim, bir doğuma gebedir.
Üretim, teknoloji ve bilginin tarihselliğine dayanır.
Yaşamın temel koşuludur, üretim.
İnsanoğlunun ilk teknolojik üretimi, tarımdır.
Tarım, sanayiyi, sanayi bilgi toplumunu, bilgi toplumu ise yapay zekâyı üretti.
1.0 Teknolojiden, 4.0 teknolojiye böyle geldi insanlık.
Geldi gelmesine de, iyi mi etti kötü mü etti belli değil!
“Ne zaman ki insan bir toprak parçasının etrafını çevirdi ve burası benim” dedi işte o zaman iki yönlü bir gelişmeye sebep oldu.
Bir taraftan medeniyete kapı açtı, bir taraftan ise mülkiyet mücadelesine.
Yani iyi ve kötü’yü mülk üzerinden üretti.
İşte o gün bugün, bu mücadele sürüp gidiyor.
Yazı, ticaret, para, baskı, sömürü, egemenlik, savaşlar, ölümler hep bunun üzerinden üretildi.
İnsan, zaman zaman ürettiği bilgi ile hazza erişirken, zaman zaman ise ürettiği bilgi, düşmanı oldu.
Gün geldi, ürettiği bilgi-bilim üzerinden zenginleşirken, gün geldi aynı bilgi ve bilim üzerinden kendi sonunu hazırladı.
Doğayla barışık ve paylaşımcı bir halde başladığı yaşamında, doğayla kavgalı hale geldi.
Doğayla kavga ettikçe ürettiği ilk teknolojiyi yok etmeye başladı.
Etrafını çevirdiği arazileri, tarım için değil başka amaçlar için kullandı.
Ancak yapay zekâya ulaşsa da yapay gıdaya ulaşamadı.
Ya da yeterince ve gereğince ulaşamadı.
Yani gıda’nın ikamesini başaramadı.
Dolayısıyla da tarım’ın da.
O nedenle tarım, ikamesi mümkün olmayan bir sektör olmaya devam etti.
Fakat bir sorun vardı: Her insanın, her toplumun, her devletin tarımsal kaynakları aynı değildi.
Doğal, ekolojik koşullar belirleyiciliğini korudukça, yetersiz kaynaklar ve aşırı talep karşısında kaynakların daha fazla ve aşırı tüketilmesine yöneldi.
Verimlilik ve etkinlik üzerinden, etkililikler üretmeye çalıştı.
19. Yüzyılın sonu 20. Yüzyılın başında, “yeşil devrim” adıyla gübre ve ilaç teknolojisini yarattı.
Her tarafta, yapaylıklar ve daha fazlası üzerine odaklandı.
Ama ne yaptıysa yetmedi.
Yetmeyecek de.
Çünkü dedik ya bir kere, hazzı, yani iyiyi, acıyı yani kötüyü beraber üretti, insan.
Ve doğa bunun altında kalmadı.
O da, kendine savaş açana, savaş açtı.
Görünen o ki, ne insan duracak ne doğa.
Yine görünen o ki, ne gıda ihtiyacımız duracak, ne tarım.
İşte bu yüzden diyoruz ki: Tarım durursa, bütün teknolojiler durur.
Unuttuğunuz 1.0, sizi 3,5.0’a, mahkum eder.
Durursa, doğa kötü biz iyi olmayacağız.
Hatta, her koşulda kötü olan biz olacağız.
Bir kere de bu açıdan anlatayım istedim.
Olur ya iyi olmayı deneriz.