Ergin KAHVECİ

TARIM SEPETİ

Ergin KAHVECİ

“Tarımda Milli Birlik Projesini” yazacaktım güya!

Askıya alınmış.

Her ne kadar da iptal edilmiş olmasını dilesem de, iyi olmuş.

Ülkenin gerçeklerine uygun olanı, sosyal olanı, kısacası doğru olanı bu.

Aksi durum, ülkenin tarımsal varlıklarını, kamusal otoritesini, sermayenin insafına bırakmak olacaktı.

Toplumsal işbölümü zarar görecekti.

Toplumsal dağıtım adil olmayacaktı.

Çiftçi ve üretici kendi işletmesinde“işçileşme” sürecine; toprak ise“metalaşma” yani alınıp satılan mal olma sürecine girecekti. 

Kâr amacı olmayan tarımsal amaçlı kooperatif/ler zorunlu olarak kâr amacına yönelecekti. Aksi durumda ise şirketinözel sermaye grubu tarafındanyutulup gidecekti.

Kamu yararı, kamusal çoğunluğun yani çiftçi ve üreticinin çıkarları, bir tek şirketin yönetimine terkedilmiş olacaktı.

Tarımdaki regülasyon kurumları, tarımsal KİT’ler, tek kalemde bir şirket bağlısı olacak ve şirketin dar kadro yönetimine emanet edilmiş olacaktı.

Zaman içinde siyasallaşacak ya da sermayenin kontrol ettiğisiyasalar yani politikalar üretmek durumunda olacaktı.

Kısacası neoliberal ekonomik kuram, (altmış-yetmiş yıldır hazırlamış olduğu)“Türkiye Tarım Pastasını” ham yapmış olacaktı.

Devletimizin ve devlet aklımızın bu olguları yeniden analiz edip; bu taslağı askıya almasına teşekkür etmemek olmaz.

Peki denebilir ki ne yapacağız o halde?

Daha önce yazdım tekrar yazayım:

Çok acil olarak,sadece ödeme ofisi statüsünde,“TÜRKİYE TARIMSAL ÜRÜNLER DÜZENLEME KURULU” kuralım.

Bu kurul;kamu denetleme-düzenleme ve regülasyon kurumu niteliğinde olsun ve adı geçen tarımsal KİT’ler bu kurumun içine konsun.

Kurum oluşturuluncaya kadar destekleme politikalarımızı;eşik fiyat, referans fiyat, müdahale fiyatı olarak,toptancı bir anlayışla yeniden kurgulayalım.

Tarımsal ekonomik ideoloji olarak, sosyoliberal bir anlayışa geçecek tartışmaları yapalım.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin finansman öncülüğünde katılımcı,sosyoliberal, yarıkamu, yarı çiftçi-üreticiyi içeren bir model oluşturalım.

Benim “TARIM SEPETİ” dediğim, “Tarım (mekanizasyon/teknoloji-alışveriş-etkileşim-iletim)Merkezleri”yapalım.

Yani kısacası alternatif de, tarımsal planlama gücümüz de var.

Plan ya da proje ithaline ihtiyacımız yok.

O halde, oldu olacak, askıdan indirip iptal edelim.

Yeter kidevletimiz istesin;yapar.